Reactie Raad van State op berichtgeving over advies Awgb

Gepubliceerd op 10 juni 2009

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over een uitgelekt advies van de Raad van State over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), wijst de Raad erop dat over de inhoud van het advies geen mededeling kan worden gedaan zolang dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden niet openbaar is gemaakt.

Ter voorkoming van eventuele misverstanden over de inhoud en de reikwijdte van het advies hecht de Raad eraan te benadrukken dat het advies is beperkt tot beantwoording van de door de regering voorgelegde vraag die als volgt luidt:

"Zijn er mogelijkheden, en zo ja welke, om de artikelen van de Awgb waarin de zogenoemde enkele-feitconstructie voorkomt, zodanig aan te passen aan de terminologie en/of de strekking van de Europese richtlijn 2000/78/EG dat de enkele-feitconstructie geschrapt wordt, terwijl de destijds in de Awgb neergelegde balans tussen grondrechten – in het bijzonder de balans tussen het nondiscriminatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs – behouden blijft."

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor vragen over dit bericht contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 45 20 of 070 - 426 48 12.