Staat moet Brussel benaderen vanwege staatssteun baanverlenging Eelde

Gepubliceerd op 11 juni 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen tegen de verlenging van de start- en landingsbaan van vliegveld Eelde van 1800 naar 2500 meter, de vaststelling van nieuwe geluidszones en de openstelling van het vliegveld vanaf 06:30 uur, gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (11 juni 2008). Onder meer de Milieufederatie Drenthe en de vereniging "Omwonenden Luchthaven Eelde" hadden beroep aangetekend tegen het besluit van de ministeries van VROM en V&W. Zij vinden onder meer dat de financiële bijdrage van ruim 18 miljoen euro die de Staat aan Groningen Airport Eelde voor de baanverlenging heeft betaald, staatssteun is die had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie.

De Raad van State is het met beide ministeries eens dat de baanverlenging en de openstelling vanaf 06:30 uur positieve effecten zullen hebben op de exploitatiemogelijkheden van Groningen Airport Eelde. Het vliegverkeer zal verder niet zodanige gevolgen hebben voor de natuurgebieden in de omgeving, waaronder het Zuidlaardermeer, dat de baanverlenging om die reden niet kan doorgaan. Ook de bezwaren tegen de gevolgen van het besluit voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting slagen niet.

De Raad van State heeft echter het besluit van de ministeries wel vernietigd. De reden hiervoor is dat de ministeries de financiële bijdrage van de Staat aan de bekostiging van de baanverlenging bij de Europese Commissie hadden moeten aanmelden of in ieder geval bij de Europese Commissie hadden moeten informeren of aanmelding nodig was. De ministeries mochten er volgens de hoogste bestuursrechter niet zonder meer van uitgaan dat de Europese Commissie de bijdrage niet zou beschouwen als staatssteun die moet worden aangemeld. Door daar wel van uit te gaan hebben VROM en V&W gehandeld in strijd met het EG-verdrag.

Tijdens de procedure heeft de Raad van State vragen gesteld aan de Europese Commissie over de staatssteun die de Staat heeft betaald aan Groningen Airport Eelde. Dat is ook de reden waarom de uitspraak destijds enige tijd is 'aangehouden'. De antwoorden van de Europese Commissie zijn op een tweede rechtszitting op 28 februari 2008 aan de orde geweest.

Gevolg van de uitspraak is dat de ministeries eerst alsnog de financiële bijdrage van de Staat aan de bekostiging van de baanverlenging bij de Europese Commissie moeten aanmelden of bij de Europese Commissie moeten informeren of aanmelding nodig is. Vervolgens moeten zij opnieuw een besluit nemen over de baanverlenging. Tot die tijd mag de verlengde baan niet worden aangelegd. Het huidige gebruik van het vliegveld mag worden voortgezet. Ook mag nu vanaf 06:30 uur worden gevlogen.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Dit is niet de eerste keer dat de Raad van State zich over de baanverlenging uitspreekt. In december 2003 heeft de Raad van State al eerder een besluit over de baanverlenging vernietigd.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200603116/1.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 45 20 of 070 - 426 48 12.