Goedkeuringsbesluit van provincie Friesland vernietigd

Gepubliceerd op 2 oktober 2002

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 2 oktober 2002 het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten van Friesland van het bestemmingsplan “Buitengebied Skarsterlân” vernietigd. Aanleiding is dat slechts één gedeputeerde het goedkeuringsbesluit heeft genomen en niet het gehele college van gedeputeerde staten gezamenlijk.

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak verdraagt een mandaat aan een gedeputeerde om zulke besluiten te nemen, zich niet met het stelsel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo’n mandaatverlening is ook in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Het goedkeuringsbesluit is dan ook onbevoegd genomen. Gevolg van de uitspraak is dat gedeputeerde staten binnen zes maanden een nieuw besluit over de goedkeuring van het bestemmingsplan “Buitengebied Skarsterlân” moeten nemen.

Tegen dit nieuwe besluit kunnen in de toekomst wederom beroepschriften worden ingediend bij de Raad van State. De beroepsprocedure begint dan weer opnieuw. Maar deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere goedkeuringsbesluiten van de provincie Friesland, waartegen op dit moment nog een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. Mocht blijken dat die goedkeuringsbesluiten op dezelfde manier tot stand zijn gekomen, dan ligt vernietiging hiervan door de Afdeling bestuursrechtspraak voor de hand.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak met zaaknummer 200105820/1.