Verhoging van het griffierecht met ingang van 1 februari 2008

Gepubliceerd op 1 februari 2008

Bij rechtbanken en ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak moet voor het in behandeling nemen van een (hoger) beroepschrift griffierecht worden betaald. De regering heeft deze bedragen met ingang van 1 februari 2008 met een paar euro verhoogd. Op de pagina's over de werkwijze van de verschillende Kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak leest u hoe hoog het nieuwe griffierecht is en hoe het zit met het overgangsrecht.