VROM moet binnen vier weken beslissen op bezwaren in NIMBY-zaak

Gepubliceerd op 1 augustus 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep van onder meer de gemeente Onderbanken tegen het uitblijven van een nieuwe beslissing van de minister van VROM wederom gegrond verklaard. Het gaat hier om het vervolg van de uitspraken van 18 juli 2007 en 29 april 2008 in de zogenoemde NIMBY-procedure over de bomenkap in de Schinveldse bossen ten gunste van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen.

De Raad van State draagt in zijn uitspraak van vandaag de minister van VROM op om binnen vier weken met een nieuwe beslissing te komen op de bezwaren van de gemeente Onderbanken en de vereniging Stop Awacs Overlast. Om dit af te dwingen, heeft de Raad van State de minister bij overschrijding van deze termijn een dwangsom opgelegd. Eerder kreeg de minister al een termijn van zes weken om een nieuwe beslissing op hun bezwaren te nemen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.