Leiden mag flexibiliteit inbouwen in plan over RijnGouweLijn

Gepubliceerd op 13 augustus 2008

De gemeente Leiden mag in het bestemmingsplan dat het tracé van het lightrailtraject in de binnenstad mogelijk maakt, een zogenoemde wijzigingsbevoegdheid opnemen. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak bepaald. De mogelijkheid om het plan eventueel te wijzigen is volgens de Raad van State niet opgenomen met de bedoeling de komst van de RijnGouweLijn te frustreren.

Op dit punt vernietigt de Raad van State het besluit van de provincie Zuid-Holland die goedkeuring had onthouden aan de wijzigingsbevoegdheid. Volgens de provincie was deze wijzigingsbevoegdheid in strijd met het provinciale planologische beleid en de afspraken die de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland in een bestuursovereenkomst hebben vastgelegd. Met een eventuele goedkeuring van de wijzigingsbevoegdheid zou de provincie naar eigen zeggen hebben ingestemd met het schrappen van de RijnGouweLijn in de binnenstad van Leiden.

De gemeente is tegen de onthouding van goedkeuring door de provincie in beroep gekomen bij de Raad van State. Volgens de gemeente is de mogelijkheid om voorschriften te wijzigen in het plan opgenomen in het geval de uitvoering niet conform het plan door zou kunnen gaan.

De Raad van State is het met de gemeente eens dat hiermee slechts is beoogd om flexibiliteit mogelijk te maken, zodat het bestemmingsplan niet helemaal moet worden herzien als de RijnGouweLijn niet door zou gaan volgens plan. Anders dan de provincie heeft aangegeven, heeft de gemeente naar het oordeel van de Raad van State de wijzigingsbevoegdheid niet opgenomen om de komst van de RijnGouweLijn in de binnenstad van Leiden te frustreren. Van de bevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt, als blijkt dat de uitvoering van het lightrailtraject anders moet.

De Raad van State heeft in zijn uitspraak alsnog zelf goedkeuring verleend aan de wijzigingsbevoegdheid, zodat het bestemmingsplan op dit punt definitief is geworden.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200707069/1.