Hogeschool Utrecht moet rijksbijdragen terugbetalen

Gepubliceerd op 27 augustus 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van de Hogeschool Utrecht tegen de terugvordering van rijksbijdragen door de staatssecretaris van Onderwijs ongegrond verklaard. Het gaat om de jaren 2000 tot en met 2003. Voor die jaren heeft de staatssecretaris een bedrag van ruim 10 miljoen euro teruggevorderd. De staatssecretaris is hiertoe overgegaan, omdat de Hogeschool volgens hem ten onrechte studenten voor bekostiging in aanmerking heeft gebracht. De rechtbank in Utrecht verklaarde een eerder beroep van de Hogeschool ongegrond. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Deze zaak maakt onderdeel uit van wat in de media 'HBO-fraude' is gaan heten.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200707264/1.