Koninklijke onderscheiding voor staatsraad Hennekens

Gepubliceerd op 28 augustus 2008

Staatsraad mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens is woensdag 27 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hennekens, voormalig hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit en oud-burgemeester van de gemeenten Nieuw-Vossemeer en Cuijk en St. Agatha, werd in 2001 lid van de Raad van State. Vanaf dat moment heeft hij een unieke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het werk van de Raad van State. De heer Hennekens staat bekend om zijn imposante staat van dienst op zowel het gebied van staats- en bestuursrecht alsmede het openbaar bestuur, het lokaal bestuur in het bijzonder. Tal van publicaties en annotaties heeft hij op zijn naam staan. De heer Hennekens wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van staats- en bestuursrecht en het openbaar bestuur. Uit het feit dat hij naast zijn hoofdfuncties tal van nevenfuncties heeft vervuld en nog vervult, blijkt zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.

De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens de afscheidsreceptie als lid van de Raad van State. Op zijn verzoek zal aan de heer Hennekens per 1 september eervol ontslag worden verleend.