Uitspraak over vergunningen kramenzetters Ten Katemarkt Amsterdam

Gepubliceerd op 29 oktober 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de hogerberoepschriften van de Vereniging kooplieden van de Ten Katestraat in Amsterdam en het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West tegen een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam gegrond verklaard.

De rechtbank had de vergunning die het stadsdeel had verleend aan de vereniging voor het zetten van marktkramen op de Ten Katemarkt herroepen en haar aanvraag alsnog afgewezen. Het stadsdeel verleende eerder in 2005 aan de vereniging en aan drie vaste kramenzetters vier vergunningen voor het zetten van marktkramen op de Ten Katemarkt. Dit, ondanks haar eigen beleid dat maximaal drie kramenzetters toestaat. De Raad van State heeft het stadsdeel nu opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.