Het jaarverslag van de Raad van State over 2008 is verschenen!

Gepubliceerd op 8 april 2009

U kunt een gedrukt exemplaar van het jaarverslag kosteloos bij de Raad van State aanvragen of het jaarverslag via deze website downloaden.

Downloaden of gedrukt exemplaar bestellen

U kunt hier een gedrukt exemplaar en een cd-rom van het jaarverslag bestellen of de volledige tekst van het jaarverslag downloaden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Persbericht en samenvatting

Van het jaarverslag heeft de afdeling Communicatie een samenvatting gemaakt en bij het jaarverslag heeft zij een persbericht uitgebracht.