Uitspraak over geluidsoverlast door spelende kinderen bij basisschool in Badhoevedorp

Gepubliceerd op 10 juni 2009

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer moet opnieuw beslissen op de bezwaren tegen de weigering om maatregelen te treffen tegen geluidsoverlast door spelende kinderen bij de Dr Plesmanschool in Badhoevedorp. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Een aantal omwonenden had om de maatregelen verzocht. Volgens hen veroorzaken spelende kinderen op de twee speelterreinen van de basisschool geluidsoverlast. Het gemeentebestuur wil daartegen niet optreden, omdat uit een akoestisch onderzoek zou blijken dat de geluidsnormen uit de relevante milieuregelgeving niet worden overschreden. De Raad van State oordeelt nu dat het akoestisch onderzoek van de gemeente op een aantal punten niet voldoet en dat daarom de weigering door het gemeentebestuur om maatregelen te treffen onzorgvuldig was voorbereid.

De Raad van State heeft verder geoordeeld dat hij niet bevoegd is om te oordelen over de bezwaren tegen de weigering van het gemeentebestuur om op te treden tegen het gebruik van openbare plantsoenen als sportvelden. Daarom heeft de Raad van State die bezwaren doorgezonden naar de rechtbank in Haarlem om te behandelen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200806812/1/M1.