Drie adviezen over openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Gepubliceerd op 11 juni 2009

In verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen binnen Nederland heeft de regering een aantal wetsvoorstellen gedaan. Drie van deze wetsvoorstellen zijn aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee zijn de adviezen die de Raad van State over die wetsvoorstellen heeft uitgebracht ook openbaar geworden.

Het gaat om de volgende adviezen:

  • het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel over de wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • het advies over het wetsvoorstel over de regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en 
  • het advies over de invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Eerder zijn al de adviezen over de financiële verhouding en over de staatsrechtelijke positie van deze openbare lichamen openbaar gemaakt.