Uitspraak over geluidsoverlast door spelende kinderen bij basisschool in Den Haag

Gepubliceerd op 15 juli 2009

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft terecht afgezien van het treffen van maatregelen tegen geluidsoverlast door de Eben Haëzerbasisschool aan de Paulus Buijsstraat in Den Haag. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak bepaald.

Een omwonende had om de maatregelen verzocht. Het lawaai wordt volgens hem veroorzaakt door spelende kinderen op het schoolplein. Volgens de man had het gemeentebestuur maatregelen moeten nemen. Het gemeentebestuur is van mening dat de milieuregels het nemen van maatregelen tegen basisscholen niet toelaten. Dat zou volgens de gemeente in dit geval alleen maar kunnen als binnen deze school een sporthal aanwezig zou zijn. De man vindt dat de milieuregels ingrijpen wel mogelijk maakt.

De Raad van State oordeelt nu in de uitspraak dat de ruimte in de school waar de kleuters enkele uren per week bewegingsonderwijs krijgen, geen sporthal is. De school valt daarom niet onder de milieuregels zodat het gemeentebestuur niet eens mocht optreden tegen de geluidsoverlast op het schoolplein. Het gemeentebestuur heeft dan ook terecht afgezien van het treffen van maatregelen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200809228/1/M2.