Dwangsommen voor permanente bewoning recreatiewoningen in Oldebroek

Gepubliceerd op 12 augustus 2009

Een aantal inwoners van Oldebroek mag niet langer permanent in hun recreatiewoningen op recreatiepark 'Mulligen' in Oldebroek wonen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van de bewoners tegen de dwangsommen die het gemeentebestuur van Oldebroek hen heeft opgelegd, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit zes uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 augustus 2009).

Het gemeentebestuur heeft de dwangsommen opgelegd, omdat het bestemmingsplan permanente bewoning op het park niet toestaat. Het gemeentebestuur wil dat de bewoners de recreatiewoningen niet langer gebruiken om daar permanent te wonen. De bewoners vinden onder meer dat het gemeentebestuur had moeten onderzoeken of zij toch op het recreatiepark kunnen blijven wonen.

De Raad van State oordeelt nu dat er geen 'concreet zicht op legalisatie' is. In een beleidsnota van de gemeente staat namelijk dat het gemeentebestuur geen medewerking verleent aan permanente bewoning van recreatiewoningen in de gemeente. Dit betekent dat het gemeentebestuur de dwangsommen mocht opleggen. Met deze uitspraken bevestigt de Raad van State de eerdere uitspraken van de rechtbank in Zutphen van januari 2009.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers: 200901435/1, 200901487/1, 200901511/1, 200901521/1, 200901569/1 en 200901571/1.