Aanleg tweede fase IJburg in Amsterdam kan verder gaan

Gepubliceerd op 21 juli 2010

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'IJburg, tweede fase' van de gemeente Amsterdam ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (21 juli 2010). De zaak was aangespannen door de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de IJsselmeervereniging. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 9.000 woningen mogelijk op vier nieuwe eilanden in het IJmeer. De nieuwe eilanden worden in de buurt van het beschermde natuurgebied 'IJmeer' aangelegd. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor dit beschermde natuurgebied. Volgens de natuurorganisaties was dit niet voldoende. De gemeente had volgens de bezwaarmakers ook onderzoek moeten doen naar de gevolgen van het plan voor het gebied in het IJmeer, dat niet op grond van de Europese regelgeving is beschermd. Verder betwijfelden zij of de woningbouw wel nodig is en zou de gemeente onvoldoende rekening hebben gehouden met de huidige economische crisis en de verwachte bevolkingskrimp. Naar het oordeel van de Raad van State treffen de bezwaren geen doel. Hierdoor kan de gemeente verder gaan met de aanleg van de tweede fase van de wijk IJburg.

De Raad van State heeft vandaag eveneens uitspraak gedaan over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor het woningbouwproject. Omdat het beschermde natuurgebied 'IJmeer' dicht bij de nieuwe woonwijk ligt, is ook een vergunning op grond van deze wet nodig. De bezwaren van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer tegen dit besluit zijn ook ongegrond verklaard.

In 1996 besloot de gemeente Amsterdam een nieuwe stadswijk te bouwen in het IJmeer. Op zes eilanden worden 18.000 woningen gebouwd voor ongeveer 45.000 mensen. De aanleg van de nieuwe wijk IJburg is in tweeën gesplitst. De eerste fase bestaat uit de eilanden Steigereiland en Haveneiland. Op die eilanden staan inmiddels 6.000 woningen en wonen bijna 13.000 mensen. Voor de tweede fase, bestaande uit het Centrumeiland, Middeneiland, Strandeiland en Buiteneiland had de gemeenteraad al eerder een bestemmingsplan vastgesteld. De Raad van State oordeelde in november 2004 echter dat in dat plan de gevolgen voor het milieu niet goed waren onderzocht. In 2009 stelde de gemeenteraad van Amsterdam daarom een nieuw bestemmingsplan vast.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 200905219/1 (bestemmingsplan) en 200902644/1 (vergunning).