Rijkswaterstaat kan doorgaan met verbreding A50 tussen Valburg en Grijsoord

Gepubliceerd op 28 juli 2010

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zo goed als alle bezwaren tegen het Tracébesluit A50 Valburg-Grijsoord van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (28 juli 2010). De zaak was aangespannen door de stichting A50dB, de Gelderse Milieufederatie en een groot aantal inwoners uit Renkum. Tegen de uitspraak van Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het tracébesluit maakt het mogelijk om rijksweg A50 tussen het knooppunt Valburg en het knooppunt Grijsoord te verbreden van twee naar drie rijstroken in beide richtingen. De stichting was vooral bang voor meer geluidsoverlast als gevolg van de verbreding. Zo zou de geluidsbelasting op een aantal woningen langs het tracé hoger zijn dan waarvan de ministers in hun besluit zijn uitgegaan. De stichting vreesde verder voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook vond zij dat de minister van verkeerde verkeersprognoses is uitgegaan. Volgens de Gelderse milieufederatie wordt de extra rijstroken deels aangelegd in het beschermde natuurgebied 'De Veluwe'. Verder tast de verbrede A50 het natuurgebied aan, vooral als gevolg van verlichting op en langs de rijbaan, aldus de milieuorganisatie. Naar het oordeel van de Raad van State treffen de bezwaren geen doel, met uitzondering van het bezwaar over de geluidsbelasting bij drie woningen langs het tracé. Omdat uit nader onderzoek van de ministers is gebleken dat de geluidsbelasting op deze woningen hoger is dan aanvankelijk werd gedacht, moeten de ministers het tracébesluit alleen op dit punt aanpassen. Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de werkzaamheden aan de A50.

Volgens Rijkswaterstaat is de verbreding van de A50 nodig om het verkeer tussen het knooppunt Valburg en het knooppunt Grijsoord straks beter en veiliger te laten doorstromen. De extra rijstroken worden zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de bestaande rijbanen aangelegd. Om geluidsoverlast van de verbrede A50 te verminderen, wordt de rijbaan voorzien van stiller asfalt en worden er extra geluidsschermen geplaatst. Een nieuw ecoduct moet de Doorwerthse heide met de Wolfhezerheide verbinden. Volgens planning is deze wegverbreding in het tweede kwartaal van 2011 klaar.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200902071/1.