Rijkswaterstaat mag bomen kappen langs de Waal

Gepubliceerd op 13 augustus 2010

Rijkswaterstaat mag beginnen met het kappen van bomen en beplanting langs de Waal bij Ewijk en Andelst. Dit heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (13 augustus 2010). Actiegroep A50 Ewijk diende een spoedverzoek in om de bomenkap op het westelijke talud van de A50 tegen te houden.

Volgens de Actiegroep had Rijkswaterstaat een kapvergunning nodig voor het kappen van de bomen en de beplanting. Naar het oordeel van de Raad van State valt het kappen van de bomen in dit geval onder het regime van de Boswet en is hiervoor geen kapvergunning nodig. De locatie waar de bomen worden gekapt is gelegen buiten de bebouwde kom van Beuningen. Daarom is het in dit geval op grond van de Boswet voldoende dat Rijkswaterstaat aan de minister van LNV meldt dat ze de desbetreffende bomen kapt en dat de minister hiermee instemt. Dat heeft zij op 22 juli jl. gedaan.

Rijkswaterstaat wil ter uitvoering van het Tracébesluit A-50 Ewijk-Valburg een extra brug over de Waal aanleggen. Op twee oevers naast de bestaande brug wil hij een bouwplaats inrichten, waar de brug in delen wordt gebouwd. Om onder meer dit werkterrein in te richten, zullen de bomen die op deze locatie staan, gekapt moeten worden. Volgens de planning van Rijkswaterstaat moet de brug in 2013 klaar zijn.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201003583/4.