Advies over het College voor mensenrechten en gelijke behandeling

Gepubliceerd op 25 augustus 2010

Het wetsvoorstel over de omvorming van de Commissie gelijke behandeling tot het College voor mensenrechten en gelijke behandeling is op 25 augustus gepubliceerd. Daarmee is ook het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht over het wetsvoorstel openbaar geworden. Het nieuwe instituut zal zowel nationaal als internationaal een aanspreekpunt moeten zijn voor vragen die betrekking hebben op de bescherming van mensenrechten.

Lees hier de samenvatting en de volledige tekst van het advies.