Westelijke rondweg bij Hummelo stap dichterbij

Gepubliceerd op 6 oktober 2010

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van de provincie Gelderland om een rondweg ten westen van Hummelo aan te leggen, grotendeels in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (6 oktober 2010) in een zaak die de stichting 'West Nooit' en enkele omwonenden tegen de provincie hadden aangespannen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De provincie Gelderland besloot in april 2009 om de provinciale weg N314 via de Sliekstraat en de Zelhemseweg ten westen van Hummelo om te leiden. De weg loopt nu nog dwars door het dorp, maar omdat de smalle straten in het dorp niet geschikt zouden zijn om het vele doorgaande (vracht)verkeer te verwerken, wil de provincie dat de weg wordt omgelegd.

De stichting en enkele inwoners zijn het niet eens met westelijke rondweg om de bebouwde kom. Volgens hen is een rondweg om Hummelo niet nodig, maar is aanpassing en verbetering van de bestaande route door het dorp de meest logische oplossing. Ook zou volgens de stichting een rondweg ten oosten van de bebouwde kom een beter alternatief zijn. De westelijke rondweg zou verder leiden tot meer geluidsoverlast en tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Verder zou de provincie onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen van de omlegging van de weg voor de beschermde diersoorten in het gebied. De Raad van State heeft het provinciale besluit voor de westelijke rondweg uiteindelijk bijna helemaal in stand gelaten, met uitzondering van een deel rondom een bestaande rotonde bij de kruising van de N314 en de N330.

Als gevolg van de uitspraak kan de gemeente Bronckhorst van start gaan met de voorbereiding van een bestemmingsplan dat de N314 ten westen van Hummelo mogelijk moet maken. De provincie en de gemeente willen in 2011 met de werkzaamheden beginnen, zodat de westelijke rondweg in 2012 klaar is.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200904399/1.