Aanvullende prejudiciële vragen aan Hof van Justitie over Europese Verordening Voorvallen

Gepubliceerd op 16 november 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 november 2022) in een zaak tussen AVROTROS en de minister van Infrastructuur en Waterstaat zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Europese Hof weten of algemene geformuleerde informatie over incidenten ook onder de Europese Verordening inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (Europese Verordening Voorvallen) valt. De antwoorden van het Europese Hof heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nodig om later uitspraak te kunnen doen over het verzoek van AVROTROS aan de minister om informatie openbaar te maken over de veiligheid van Schiphol. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in juni van dit jaar al eerder prejudiciële vragen aan het Europese Hof over de uitleg van deze verordening, maar vult deze vragen nu aan.

Europese Verordening

AVROTROS vroeg voor het actualiteitenprogramma EenVandaag op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) om informatie over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol. De aanleiding voor dit verzoek was een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De minister heeft een deel van de documenten openbaar gemaakt, maar niet allemaal. Hij stelt dat niet de Wob, maar de Europese Verordening op een van deze documenten van toepassing is. In artikel 15 van de Europese Verordening staat dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om een ‘passende vertrouwelijkheid’ te waarborgen van de ‘bijzonderheden over voorvallen’ die zij ontvangen. Daardoor kan de minister het document niet openbaar maken, zegt hij. De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich voor de vraag gesteld of, en zo ja in welke vorm, een nieuwsorganisatie informatie kan opvragen over voorvallen in de burgerluchtvaart.

Prejudiciële vragen

Naar aanleiding van deze zaak stelt de Afdeling bestuursrechtspraak de prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. De informatie in het document is algemeen. Het gaat bijvoorbeeld om totale aantallen van incidenten, zonder specifieke data of persoonsgegevens. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt of dit soort algemene informatie ook onder de ‘bijzonderheden over voorvallen’ uit de Europese Verordening valt.

Schorsing van de behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de verdere behandeling van de zaak in afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaak.


Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202200517/3.