Vier nieuwe staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 10 juni 2022

De ministerraad heeft op vrijdag 10 juni 2022 besloten vier nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning. Het gaat om de heer mr. H.J.M. Besselink, de heer mr. J.F. de Groot, de heer mr. dr. J.C.A. de Poorter en mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga.

In verband met het vertrek van enkele staatsraden en met het oog op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, was er binnen de Afdeling bestuursrechtspraak ruimte voor nieuwe staatsraden die hun bekwaamheid en deskundigheid hebben bewezen op het gebied van bestuur, bestuursrecht of bestuursrechtspraak.

Hans Besselink (1963) begint op 1 oktober 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is sinds 1996 op dit moment advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag en al twintig jaar rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland. Hans Besselink is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Jan Frans de Groot (1969) begint op 1 januari 2023 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is momenteel advocaat en partner bij Houthoff in Amsterdam. Jan Frans de Groot is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en in onteigening.

Jurgen de Poorter (1974) begint op 1 september 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is momenteel kernhoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en sinds 2016 ook rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Zijn specialisatie ligt op het terrein van het constitutioneel recht, algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht.

Hanneke Schipper-Spanninga (1962) is momenteel directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was daarvoor onder meer directeur Rechtsbestel en directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Haar specialisatie ligt op het gebied van het constitutioneel recht. Zij begint bij de Afdeling bestuursrechtspraak op de dag dat zij wordt beëdigd. Die datum is nog niet bekend.

Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. Op de website van de Raad van State staat meer informatie over het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.