Prinses van Oranje krijgt zitting in de Raad van State

Gepubliceerd op 8 november 2021

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia wordt woensdagmiddag 8 december 2021 binnengeleid in de Raad van State door Zijne Majesteit de Koning, voorzitter van de Raad van State. Ook Hare Majesteit Koningin Máxima is hierbij aanwezig. Deze buitengewone vergadering vindt plaats in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. De Prinses van Oranje, de Koning en de vice-president van de Raad van State, mr. Thom de Graaf, zullen tijdens de buitengewone vergadering een korte toespraak houden.

Zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering

Artikel 74 van de Grondwet bepaalt dat de Prinses van Oranje als beoogd troonopvolger ‘van rechtswege’ vanaf haar achttiende verjaardag, dus op 7 december 2021, zitting heeft in de Raad van State en in de Afdeling advisering. De beoogd troonopvolger kan zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als Koningin door onder andere de benodigde kennis van wetgeving en het staatsrecht op te doen.

Ceremoniële functie

De Grondwet bepaalt dat de Koning voorzitter is van de Raad van State. Dat is een ceremoniële functie, want de dagelijkse leiding ligt bij de vice-president. Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad en in de Afdeling advisering. De Prinses van Oranje mag straks, net als Koningin Máxima, deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering. In de praktijk hebben zij geen inhoudelijke betrokkenheid. Ook hebben zij geen stemrecht.

Buitengewone vergadering

Vanwege de renovatie van het Binnenhof vindt de buitengewone vergadering op 8 december plaats in Paleis Kneuterdijk en niet in de Volle Raadzaal van de Raad van State aan het Binnenhof. Om de gelegenheid te markeren plant de Prinses van Oranje op uitnodiging van de Raad van State aansluitend een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

Raad van State

De Raad van State is een Hoog College van Staat en telt zeventig staatsraden. De Raad is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Deze taken worden door twee afzonderlijke afdelingen uitgevoerd: de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak.