Advies over loslaten van de anderhalve meter

Gepubliceerd op 24 september 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de afstandsnorm van anderhalve meter los te laten.

Mogelijke problemen bij controle en handhaving

Uit het advies van het OMT van 13 september 2021 volgt dat de veilige afstand van anderhalve meter kan worden losgelaten, als sprake is van “een brede inzet van verplichte coronatoegangsbewijzen in risicovolle situaties”. Van diverse kanten, onder meer door de Nationale Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, is vervolgens op mogelijke problemen gewezen bij de controle en handhaving van de inzet van verplichte coronatoegangsbewijzen.

Nadere toelichting

De voorwaarde van een goedwerkend systeem van verplichte coronatoegangsbewijzen, gepaard met adequate controles en handhaving, is door het OMT uitdrukkelijk als wezenlijke voorwaarde gesteld voor het loslaten van de veilige afstand van anderhalve meter. Daarom moet de regering hier nader op in gaan en toelichten welke maatregelen zij neemt om zo veel mogelijk aan die voorwaarde te voldoen, aldus de Afdeling advisering van de Raad van State.

Reactie van de minister

In zijn zogenoemde nader rapport onderschrijft de minister van VWS de opmerkingen van de Afdeling advisering. In de toelichting bij het besluit is nader toegelicht hoe het systeem van coronatoegangsbewijzen is verbeterd. Ook is in de toelichting bij het besluit nader toegelicht welke maatregelen de regering neemt om toegangscontroles en de handhaving te faciliteren.


Lees hier de tekst van het advies van de Afdeling advisering en de reactie (nader rapport) van de minister daarop.