Nieuwe staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 11 juni 2021

De ministerraad heeft op vrijdag 11 juni 2021 besloten nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning. Het gaat om vier staatsraden en twee staatsraden in buitengewone dienst. In verband met het vertrek van enkele staatsraden komend jaar is er binnen de Afdeling bestuursrechtspraak ruimte voor nieuwe staatsraden die hun bekwaamheid en deskundigheid hebben bewezen op het gebied van rechtspraak, bestuur of bestuursrecht.

Vier staatsraden

De vier staatsraden die zijn voorgedragen, zijn de heer mr. drs. J.H. van Breda, de heer mr. J.J.W.P. van Gastel, mevrouw mr. M. Soffers en de heer dr. G.O. van Veldhuizen.

Jan van Breda (1964) begint op 1 november 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is op dit moment senior rechter bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, landelijk woordvoerder voor het bestuursrecht en voorzitter van de landelijke Expertgroep Awb.

Jan-Joost van Gastel (1968) treedt met ingang van 1 oktober 2021 in dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is ook senior rechter bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Gelderland en plaatsvervangend lid van de landelijke beoordelingscommissie voor rechters in opleiding.

Marion Soffers (1966) begint op 1 augustus 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij is momenteel lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en is rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg Aruba.

Onno van Veldhuizen (1962) begint op 1 oktober 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is nu burgemeester van Enschede en is eerder burgemeester geweest van de gemeenten Hoorn en Nieuwkoop. Daarvoor was hij advocaat en bedrijfsjurist.

Twee staatsraden in buitengewone dienst

Ook zijn in de ministerraad twee staatsraden in buitengewone dienst voorgedragen: mevrouw prof. dr. drs. C.H. Sieburgh met ingang van 1 juli 2021 en mevrouw mr. A.L.J. van Strien met ingang van 1 augustus 2021.

Carla Sieburgh (1969) en Nastja van Strien (1961) zijn beiden raadsheer in de Hoge Raad, respectievelijk in de civiele kamer en de strafkamer. Hun benoeming past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste deeltaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Hoogste algemene bestuursrechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. Op de website van de Raad van State staat meer informatie over het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.