Samenvatting advies over wetswijziging inzet van coronatoegangsbewijzen

Gepubliceerd op 4 juni 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Wet publieke gezondheid wijzigt in verband met gegevensverwerking voor de inzet van coronatoegangsbewijzen. Het wetsvoorstel is op 4 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud van het voorstel

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, in dit geval vaccinatiegegevens. Er zijn twee redenen om de wet te wijzigen. Ten eerste heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (Twc) wijzigt. Door dit amendement kan een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld horeca- of cultuurvoorzieningen niet alleen een testresultaat zijn, maar ook worden gebaseerd op een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Ten tweede is op Europees niveau een politiek akkoord bereikt over het Europese Digital COVID Certificate (DCC). Met het DCC kan men binnen de EU reizen. Het DCC kan eveneens bestaan uit een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Voor zowel de Nederlandse als de Europese vaccinatiebewijzen is het noodzakelijk om vaccinatiegegevens te verwerken.

Einddatum van de bepalingen

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er binnenkort voor toegangsbewijzen twee verschillende regelingen gelden, namelijk de Nederlandse regeling in de Twc en de Europese verordening. Voor de bepaling om de Europese verordening over het DCC uit te voeren geldt op dit moment geen einddatum in de wet. Dit artikel is namelijk opgenomen in de algemene bepalingen van de Wet publieke gezondheid en niet in het tijdelijke hoofdstuk van deze wet. Daarmee is het tijdelijk karakter van de bepalingen in dit hoofdstuk, die elke drie maanden verlengd moet worden, niet van toepassing op dit artikel. Met het politieke akkoord op Europees niveau is de toepassing van de Europese verordening beperkt tot twaalf maanden. Dit zou betekenen dat de Europese verordening (zonder verlenging) tot 1 juli 2022 geldt. De Afdeling advisering adviseert de regering daarom ook voor dit artikel in de Wet publieke gezondheid te regelen dat het een einddatum krijgt van 1 juli 2022.

Verwerken van vaccinatiegegevens

Voor de vaccinatiebewijzen wordt gebruikgemaakt van gegevens uit het zogenoemde COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) dat het RIVM bijhoudt. In dit systeem staan de gegevens van 80% van de gevaccineerde personen. De Afdeling advisering wijst erop dat gevaccineerde personen die niet (of foutief) in het CIMS zijn geregistreerd ook een coronatoegangsbewijs of DCC moeten kunnen gebruiken. Dit geldt ook voor gevaccineerde personen die niet beschikken over een smartphone of computer. De Afdeling advisering vraagt daarom in het advies duidelijkheid aan de minister van Volksgezondheid over deze ‘alternatieve route’. Daarnaast merkt zij op dat het DCC meer persoonsgegevens bevat dan in het coronatoegangsbewijs staat. Ook op dit punt adviseert zij de toelichting bij het wetsvoorstel aan te vullen.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister van Volksgezondheid.