Presentatie jaarverslag 2020 op donderdag 15 april

Gepubliceerd op 1 april 2021

Op donderdag 15 april a.s. verschijnt het jaarverslag van de Raad van State over 2020. Het hele jaarverslag zal vanaf 11.00 uur online beschikbaar zijn via de speciale website jaarverslag.raadvanstate.nl.

Vertrouwde rubrieken

Het jaarverslag zal ook deze keer weer de vertrouwde rubrieken en onderdelen bevatten zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State en de overzichten met de meest in het oog springende adviezen en uitspraken van 2020. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op deze speciale website.

Gedrukt exemplaar

Er verschijnt ook een gedrukte versie van het jaarverslag. Deze uitgave kan vanaf donderdag 15 april 2021 om 11.00 uur via de website worden gedownload of worden besteld.