Advies over spoedwet avondklok

Gepubliceerd op 17 februari 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het spoedwetsvoorstel van de regering voor het instellen van de avondklok. Dit wetsvoorstel biedt een nieuwe wettelijke basis voor de avondklok.

De Afdeling advisering maakt in het advies twee opmerkingen over het voorstel. De regering heeft deze allebei overgenomen in het wetsvoorstel dat zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo vroeg de Afdeling advisering zich ten eerste af waarom de regering koos voor een aparte wet en niet voor het onderbrengen van de avondklok in bestaande coronawetgeving.

Verder adviseerde zij de regering om in de toelichting op het wetsvoorstel voor parlement en samenleving zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe de belangen met aan de ene kant het belang van de bestrijding van het virus en aan de andere kant het belang van grond- en vrijheidsrechten zijn afgewogen en hoe in verband daarmee de proportionaliteit van de avondklok wordt gemotiveerd. Hierbij kunnen de OMT-adviezen vanzelfsprekend een rol spelen, maar alleen verwijzen naar de eerder gemaakte grondrechtelijke afweging is niet voldoende, aldus de Afdeling advisering.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Raad van State en de reactie (nader rapport) van de minister van Justitie en Veiligheid.