Samenvatting advies ontwerpbesluit over verhoging proceskostenvergoeding bestuursrecht

Gepubliceerd op 16 december 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat het Besluit proceskosten bestuursrecht wijzigt in verband met een verhoging van de proceskostenvergoeding. Het advies is op 16 december 2020 openbaar gemaakt.

Begrip voor de verhoging van de proceskostenvergoeding

Het ontwerpbesluit verhoogt de proceskostenvergoeding in het bestuursrecht voor beroep en hoger beroep met 40%. De Afdeling advisering heeft begrip voor dit voornemen. Het tarief is momenteel aanzienlijk lager dan de vergoeding voor een toegevoegde advocaat en de eigen bijdrage van de burger. Vanuit het burgerperspectief lijkt het wenselijk en redelijk om dat verschil te verkleinen.

Onvoldoende duidelijk of maatregel bijdraagt aan betere besluitvorming

Uit de toelichting bij het ontwerpbesluit blijkt dat het doel van de maatregel is om bestuursorganen te prikkelen om besluiten beter voor te bereiden. Dit zou vervolgens leiden tot minder procedures bij de bestuursrechter. De Afdeling mist daar een goede onderbouwing voor. Er zijn verschillende redenen waarom besluiten door de overheid niet altijd even goed worden voorbereid. De toelichting maakt onvoldoende duidelijk hoe de verhoging van de proceskostenvergoeding daarin een verbetering aanbrengt. De toelichting moet op dit punt dan ook worden aangevuld.

Vraagtekens bij handhaving huidige vergoeding in bezwaar

Het ontwerpbesluit handhaaft het huidige tarief van de vergoeding in de fase van bezwaar en administratief beroep. De toelichting stelt dat een verhoging in die fases niet wenselijk is, omdat dit zou leiden tot een ongewenste verdergaande ‘juridisering van de samenleving’. De Afdeling advisering vindt dit niet direct aannemelijk. Het maakt het voor de rechtspraak ook lastig de verschillende tarieven te hanteren. Daarnaast zou bekeken moeten worden of het bestaande tarief nog wel redelijk is, gelet op de werkzaamheden van rechtsbijstandverleners in de bezwaarfase. De toelichting en zo nodig het ontwerpbesluit moeten daarop worden aangepast.


Lees hier de volledige tekst van het advies en het nader rapport (de reactie) van de minister voor Rechtsbescherming.