Lockdown heeft geen directe gevolgen voor rechtszittingen Raad van State

Gepubliceerd op 15 december 2020

Nederland is van dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in lockdown. Het kabinet heeft strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor de geplande rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rechtspraak is een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat, waarin de Raad van State een vitale rol vervult.

Het gebouw van de Raad van State is al enige tijd coronabestendig. In het publieksgedeelte en in de zittingszalen is anderhalve meter afstand steeds de norm. De zittingen vinden verspreid over de dag plaats. Er is een gecontroleerde ontvangst van partijen, in- en uitgangen zijn gesplitst, looproutes zijn aangegeven en er staan plexiglasschermen bij de receptiebalie en in de zittingszalen.

Het is belangrijk dat appellanten, verweerders en belanghebbenden naar hun zitting kunnen komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Het kabinet heeft op dit punt geen (reis)beperkingen opgelegd. Het kan zijn dat mensen niet in staat zijn hun zitting bij te wonen. In dat geval zal de Afdeling bestuursrechtspraak naar een passende oplossing zoeken als dat mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld een videozitting zijn.

In de publieksruimte van het gebouw geldt een mondkapjesplicht, zowel voor bezoekers als voor medewerkers van de Raad van State. Dit geldt niet voor de zittingszalen. Als u heeft plaatsgenomen in de zittingszaal kunt u uw mondkapje afdoen.


Lees hier meer informatie over de coronamaatregelen bij de Raad van State.