Samenvatting advies over wetsvoorstel dat de Overleveringswet wijzigt

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Overleveringswet. Het wetsvoorstel is op 20 juli 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Achtergrond van het wetsvoorstel

In een zogenoemd kaderbesluit van de Europese Unie zijn regels opgenomen over het Europees aanhoudingsbevel en over de overlevering van personen tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten. Nederland heeft dat kaderbesluit in 2004 omgezet in de Overleveringswet. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft sindsdien verschillende uitspraken gedaan over dat kaderbesluit en daarbij de verplichtingen van de lidstaten verduidelijkt. De Overleveringswet bleek in een aantal gevallen niet in lijn met de uitleg van het Hof van Justitie.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetvoorstel beoogt vooral de Overleveringswet in overeenstemming te brengen  met deze arresten van het Hof van Justitie. Het wetsvoorstel wordt daarom beschouwd als een ‘herimplementatie’ van het Europese kaderbesluit. Maar het wetsvoorstel past artikel 6 van de Overleveringswet niet aan, terwijl uit enkele uitspraken van het Hof van Justitie blijkt dat delen van artikel 6 van de Overleveringswet in strijd zijn met het Europese kaderbesluit. Dit artikel bepaalt wanneer overlevering aan een ander land mag worden geweigerd. De toelichting gaat hier nog onvoldoende op in. Het advies is dan ook om nader toe te lichten waarom deze onderdelen van artikel 6 van de Overleveringswet niet worden aangepast.


W16.19.0059 - Samenvatting Overleveringswet definitief

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport (de reactie) van de minister hierop.