Twee nieuwe staatsraden in buitengewone dienst voor de Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 18 juni 2020

In de ministerraad van vrijdag 19 juni 2020 is besloten om mevrouw mr. drs. J.C. Boeree en mevrouw mr. G. de Groot voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Judith Boeree (55 jaar) is sinds februari 2020 rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dineke de Groot (54 jaar) is sinds 2012 raadsheer bij de Hoge Raad. Zij is momenteel vice-president in de Belastingkamer en per 1 november 2020 beoogd president van de Hoge Raad.

Hun benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Beide benoemingen gaan in op 1 november 2020. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste deeltaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer.