Gaswinning bij Eesveen kan doorgaan

Gepubliceerd op 1 april 2020

Vermilion Energy kan gas blijven winnen bij Eesveen. De beroepen van zo’n achttien bezwaarmakers tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 april 2020).

De minister stemde in met een winningsplan van Vermilion voor gaswinning uit het gasveld in de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Met het winningsplan is voortzetting van de winning uit de huidige gasput mogelijk, maar kan ook een tweede put op dezelfde locatie in gebruik worden genomen.

Vergelijking met Groningen

De bezwaarmakers - waaronder omwonenden en de colleges van burgemeester en wethouders van Westerveld en Steenwijkerland – zijn bang voor schade door de gaswinning. Ze wijzen in hun bezwaren dan ook vaak op de gaswinning uit het Groningenveld. De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat de gaswinning uit het kleine gasveld Eesveen niet vergelijkbaar is met die uit het Groningenveld waar het gaat om onder meer omvang, bodemdaling en risico op aardbevingen.

Bodemdaling

De bezwaarmakers vrezen schade door daling van de bodem als gevolg van de gaswinning. Maar uit onderzoeken blijkt dat de bodem waarschijnlijk zo’n 5 millimeter zal dalen. Uit een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat de nadelige gevolgen daarvan beperkt zullen zijn. Mocht de bodemdaling onverhoopt toch meer worden dan 10 millimeter, dan moet er een nieuw winningsplan komen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kon de minister daarom instemmen met het gaswinningsplan.

Bevingen

Daarnaast wijzen de bezwaarmakers op de risico’s op en schade van aardbevingen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kans op een aardbeving erg klein is en dat als die aardbeving plaatsvindt, de maximale sterkte daarvan net onder 2.5 op de schaal van Richter blijft. Het SodM heeft op basis van het rapport van TNO geadviseerd dat de nadelige gevolgen van bevingen beperkt zullen zijn. De minister heeft dan ook mogen concluderen dat de kans op schade door aardbevingen klein is, en heeft ook daarin geen reden hoeven zien om de gaswinning bij Eesveen te weigeren.


Afbeelding van gaswinning in Eesveen

Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201806153/1.