Ondertekenen en openbaar maken van uitspraken tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op 25 maart 2020

De oplettende lezer heeft het ongetwijfeld al gezien. Onder de uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak in deze periode openbaar maakt, staat dat de voorzitter en de griffier “verhinderd zijn de uitspraak te ondertekenen“. Wat betekent dit? Wordt de uitspraak openbaar gemaakt zonder dat de voorzitter de tekst heeft gezien en zijn akkoord heeft gegeven? Nee, natuurlijk niet.

Werkwijze

Vanwege de maatregelen die de Raad van State in navolging van het kabinet heeft genomen tegen het verspreiden van het coronavirus werken staatsraden en griffiers van de Afdeling bestuursrechtspraak deze weken vanuit huis. Zij schrijven, lezen en becommentariëren uitspraken op afstand, vanuit hun werkkamers en vanaf hun keukentafels thuis. Met evenveel aandacht, zorg en nauwkeurig als altijd, maar tijdelijk niet fysiek bij elkaar in de buurt. Dat betekent dat zij niet samen hun handtekeningen kunnen zetten onder de uitspraak die zij geschreven hebben. In de plaats daarvan geven zij hun akkoord op de uitspraak waarna de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemd verhinderingsformulier tekent. Dat formulier wordt samen met het akkoord van de zittingsvoorzitter in het dossier bij de uitspraak gevoegd.

Openbaarmakingszitting

Als de Afdeling bestuursrechtspraak de openbaarmaking van uitspraken in deze periode helemaal stil zou leggen, zouden partijen in een zaak wekenlang moeten wachten op een uitspraak die al klaar is om gedaan te worden. Dat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak niet aanvaardbaar. Daarom lost zij de ondertekening op deze manier op. De ondertekende uitspraken worden op de normale wijze openbaar gemaakt door toezending aan partijen en via de openbaarmakingszitting. De volledige tekst van de uitspraken wordt direct na openbaarmaking gepubliceerd op de website van de Raad van State en op www.rechtspraak.nl.


Bekijk hier de uitspraken in hoofdzaken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze week openbaar maakt.