College van Beroep voor het bedrijfsleven en Raad van State werken samen in project fosfaatreductieplan

Gepubliceerd op 19 november 2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben afspraken gemaakt over een project om de ongeveer 800 beroepszaken over de Regeling fosfaatreductieplan voor melkveebedrijven te behandelen.

Deze regeling betreft financiële heffingen voor melkveebedrijven die in 2017 meer koeien hadden dan was toegestaan. Door dit project wordt de afdoeningscapaciteit van het CBb flink vergroot. De zaken worden grotendeels afgedaan door staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak die tevens raadsheer-plaatsvervanger zijn in het CBb. De zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State en starten in maart 2020.

Grote instroom fosfaatzaken

Voor deze samenwerking is gekozen in verband met de grote instroom bij het CBb van beroepszaken over het terugdringen van de fosfaatuitstoot in de melkveesector. Die instroom was de afgelopen jaren gemiddeld 2500 zaken per jaar, terwijl de reguliere instroom CBb-breed op 1000 à 1200 per jaar lag. Deze toename is het gevolg van de verschillende, in korte tijd elkaar opvolgende, wettelijke maatregelen gericht op het terugdringen van de fosfaatuitstoot (de Regeling fosfaatreductieplan uit 2017 en de fosfaatrechtenregeling uit 2018).

Voorrang

Het CBb heeft voorrang gegeven aan de behandeling van de ongeveer 1350 zaken over de fosfaatrechtenregeling. Deze zaken hebben voor de bedrijven de meest ingrijpende gevolgen. Hiervoor is het CBb in 2019 een project gestart, waarvan fase 1 (780 zaken) in mei 2020 wordt afgerond, waarna fase 2 start na de zomer van 2020. Door de samenwerking met de Raad van State zullen de fosfaatzaken eind 2020 zijn behandeld.

Versnelling

Met deze aanpak brengt het CBb een belangrijke versnelling tot stand in de afdoening van de fosfaatzaken.