Vlaardingse school mocht leerling verbieden een religieuze dolk te dragen

Gepubliceerd op 12 juni 2019

De Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen mocht een sikh leerling weigeren om zijn kirpan (een rituele dolk) te dragen op school.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 juni 2019).

Kirpan

De vader van de leerling vroeg de school om zijn zoon een kirpan te laten dragen in het schoolgebouw in Vlaardingen. De kirpan is een religieus symbool van de sikhs, een religieuze beweging. Op grond van het sikhisme is een mannelijke, gedoopte sikh verplicht om de kirpan bij zich te dragen. De school hanteert in verband met de veiligheid een totaalverbod op wapens en op voorwerpen die als zodanig kunnen worden gebruikt, en wees het verzoek af. Toen de leerling toch met de kirpan op school verscheen, werd hij geschorst. Hij gaat nu naar een privéschool in Rotterdam.

Veiligheid op school

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft de school gelijk. Hoewel het afwijzen van het verzoek de leerling in zijn vrijheid van godsdienst beperkt, mocht de school meer gewicht toekennen aan de veiligheid op school. Dit vanwege de druk die er op scholen ligt om geweldsincidenten te voorkomen en het gevaar van precedentwerking. Ook is het verschil tussen wapens en voorwerpen waarvan een zekere dreiging uitgaat, niet altijd makkelijk te maken. Het religieuze belang van de leerling hoefde dus geen voorrang te krijgen boven de veiligheid van andere leerlingen en docenten van de Vlaardingse school.


Volledige tekst uitspraak

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201801359/1.