Digitaal procederen nog niet verplicht bij Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 13 april 2017

De Rechtspraak heeft op 13 april aangekondigd om vanaf 12 juni 2017 te starten met de eerste fase van de inwerkingtreding van KEI voor het bestuursrecht. Dit houdt in dat het vanaf 12 juni bij de rechtbank verplicht wordt om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen.

Deze verplichting geldt nog niet voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak biedt advocaten vanaf 12 juni 2017 wel de mogelijkheid om gefaseerd, op vrijwillige basis in asiel- en bewaringszaken langs elektronische weg te procederen. De verplichting voor hoger beroep om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen gaat pas in als het digitale systeem van de Afdeling bestuursrechtspraak goed, betrouwbaar en veilig werkt. Bij het besluit dat aan alle voorwaarden voor een verantwoorde implementatie is voldaan, worden de advocatuur en de IND betrokken.

In een toekomstig koninklijk besluit wordt de verplichting om digitaal te procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak geregeld.