Raad van State publiceert 125 oude adviezen

Gepubliceerd op 16 juni 2022

Vandaag heeft de Raad van State 125 oude wetgevingsadviezen gepubliceerd op zijn website. Het gaat om adviezen die (de Afdeling advisering van) de Raad van State in de periode tussen januari 2000 en mei 2022 vaststelde, maar die nog niet waren gepubliceerd door regering of Tweede Kamerleden (als het om initiatiefwetsvoorstellen gaat). Deze adviezen heeft de Raad van State nu zelf openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op basis van de Wet open overheid.

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Tot 1 mei werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend, een Tweede Kamerlid het advies aan de Tweede Kamer stuurde of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. De adviezen die vandaag zijn gepubliceerd zijn echter niet eerder openbaar gemaakt. Dat is nu alsnog in één klap gebeurd na een Woo-verzoek van een particulier.

Overzicht

Onder de 125 oude adviezen zitten 37 adviezen over initiatiefwetsvoorstellen van Tweede Kamerleden. De andere zijn adviezen die (de Afdeling advisering van) de Raad van State uitbracht aan de regering over wet- en regelgeving. Daaronder zitten acht adviezen over goedkeuring van verdragen, negen zogenoemde voorlichtingen aan regering en parlement en 23 adviezen over algemene maatregelen van bestuur.

Wekelijkse publicatie op maandagochtend

Vanaf 1 mei 2022 publiceert de Raad van State op maandagochtend om 10.00 uur alle adviezen die Afdeling advisering de week ervoor in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag heeft vastgesteld.


Een volledig overzicht van de vandaag gepubliceerde adviezen staat op de website van de Raad van State.