Jaap Polak stopt in mei 2017 als voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 8 december 2016

Jaap Polak zal op 1 mei 2017 terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij blijft daarna lid van de Raad van State en van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Jaap Polak is vanaf 1 mei 2010 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarvoor was hij ruim vijf jaar voorzitter van de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Jaap Polak is sinds november 2001 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Opvolging

Een opvolger is op dit moment nog niet bekend. Voor de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak doet de Raad van State zelf een aanbeveling. De minister van Veiligheid en Justitie zal daarop in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht doen aan de ministerraad. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt benoemd bij koninklijk besluit. De benoeming is voor het leven, wat inhoudt dat de functie tot de leeftijd van 70 jaar mag worden uitgeoefend.

Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraak in bestuursrechtelijke geschillen tussen burger en overheid (gemeente, provincie, Rijk) en tussen overheden onderling. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst en is onderverdeeld in drie Kamers: ruimtelijke ordening, algemeen hoger beroep en hoger beroep in vreemdelingenzaken. De Afdeling bestuursrechtspraak doet jaarlijks ongeveer 12.000 uitspraken.