Aanleg Rotterdamsebaan mag definitief doorgaan

Gepubliceerd op 18 februari 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (18 februari 2015) het bestemmingsplan 'Rotterdamsebaan' van de gemeente Den Haag grotendeels in stand gelaten. Het gaat om het deel van het bestemmingsplan dat de aanleg van de Rotterdamsebaan op Haags grondgebied mogelijk maakt. Een aantal bedrijven, Vereniging Houdt Vlietrand Groen, familiepark Drievliet en enkele inwoners van de wijk Hoornwijck waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bereikbaarheid

De bedrijven vrezen dat zij minder goed bereikbaar zullen zijn als het wegennet in de Binckhorst wordt aangepast. Ook zijn ze bang dat de 'zichtlocatie' van hun bedrijven verloren zal gaan en daardoor het aantal klanten zal afnemen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze bezwaren ongegrond verklaard.

Natuur en omgeving

De bezwaren van de vereniging en de inwoners hebben vooral betrekking op het woongenot en de natuur in de Vlietzone. Zij vrezen dat die worden aangetast door de aanleg van de Rotterdamsebaan. Deze bezwaren zijn eveneens ongegrond verklaard.

Overige bezwaren

Op een aantal onderdelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd. Zo is het niet langer noodzakelijk de gronden van familiepark Drievliet ook een waterkerende bestemming te geven en krijgen beide horecagelegenheden op het park een horecabestemming.

Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan wordt een nieuwe verbinding van ongeveer vier kilometer lang tussen de rijkswegen A4 en A13 en de centrumring van Den Haag. Deze verbindingsweg ligt in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201400570/1.