Dennis Richardson wordt staatsraad van het Koninkrijk

Gepubliceerd op 25 maart 2011

De rijksministerraad heeft op vrijdag 25 maart besloten de heer Dennis Richardson aan Hare Majesteit de Koningin voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal in dienst treden als staatsraad van het Koninkrijk voor Sint Maarten. Wanneer hij precies zal beginnen, wordt later bekend gemaakt.

Zijn benoeming heeft te maken met de staatkundige herstructurering van het Koninkrijk. Op 10 oktober 2010 heeft Sint Maarten de status van land gekregen binnen het Koninkrijk. De voordracht van Dennis Richardson vindt plaats op aanbeveling van de Gouverneur namens de regering van Sint Maarten. Met zijn komst heeft de Raad straks drie staatsraden van het Koninkrijk, naast mr. ing. Hubert Maduro (voor Aruba) en mr. Maarten Ellis (voor Curaçao).

Dennis Leroy Richardson is geboren in 1946 in Aruba en opgegroeid op Sint Maarten. Zijn studietijd en het begin van zijn loopbaan bracht hij door in Nederland. Hij werkte bij de gemeenten Zandvoort en Haarlem en vervolgens bij de provincie Noord-Holland. Zijn loopbaan in Nederland sloot hij af als directeur van het Bureau coördinatie voor de ontwikkeling van zes nieuwe steden in het noordelijk deel van de Randstad. In 1994 keerde de heer Richardson terug naar Sint Maarten waar hij werd benoemd tot gezaghebber. Hij vervulde deze functie tot 2000, waarna hij een eigen management- en consultancybedrijf oprichtte. Van 2002 tot 2006 was Dennis Richardson interim managing director van Telem N.V., Telcel N.V. en Telnet N.V. De afgelopen jaren was hij programmadirecteur voor de staatkundige hervorming van Sint Maarten en met ingang van 10 oktober 2010 lid van de Raad van Advies van Sint Maarten.