Regels voor vreemdelingentoezicht in grensgebied in strijd met Europees recht

Gepubliceerd op 13 januari 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 december 2010 geoordeeld dat de controles op grond van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) in de Nederlandse grensgebieden in strijd zijn met de Europese Schengengrenscode.

Naar het oordeel van de Raad van State volgt uit deze grenscode, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest van 22 juni 2010, dat de wijze waarop de MTV-controles worden uitgeoefend niet alleen in een 'wettelijk voorschrift moet zijn vastgelegd', maar ook dat 'de bestaande regeling moet worden aangepast'. Hierbij is van belang dat de mobiele controles in het grensgebied niet mogen neerkomen op een verboden grenscontrole, aldus de hoogste bestuursrechter.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor het staandehouden en in bewaring stellen van illegale vreemdelingen buiten de grensgebieden.

Lees hier (pdf, 905 kB) de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201010790/1.