Zwartewaterland hoeft niet op te treden tegen drankkeet

Gepubliceerd op 10 november 2010

Het gemeentebestuur van Zwartewaterland heeft terecht afgezien van het treffen van maatregelen tegen 'Keet de Blokhut'. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (10 november 2010) bepaald. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) had het gemeentebestuur verzocht om op te treden tegen de keet, omdat sprake zou zijn van een café waarvoor een drank- en horecawetvergunning nodig is, waarover de keet niet beschikt.

De Raad van State is van oordeel dat 'Keet de Blokhut' geen café is, 'gelet op de feiten en omstandigheden in dit concrete geval, bezien in onderling verband', zodat daarvoor ook geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig is. Daarbij heeft de hoogste bestuursrechter van belang geacht dat het hier gaat om een besloten drankkeet waar een vaste vriendengroep op zaterdagavond bijeen komt. De consumpties worden op basis van een 'gentleman's agreement' per toerbeurt door twee vrienden verzorgd. Zij ontvangen daarvoor geen entreegeld of een bijdrage in de kosten van de boodschappen. Ook vindt geen enkele vorm van verrekening plaats, aldus de Raad van State.

De rechtbank Zwolle-Lelystad stelde in een eerdere uitspraak van april 2010 KHN in het gelijk en oordeelde dat de keet op grond van de Drank- en Horecawet wel een vergunning nodig heeft. De jongeren zouden voor de consumpties betalen, omdat zij op een bepaald moment toch een keer de boodschappen moeten verzorgen om op andere avonden vrij te kunnen drinken, aldus de rechtbank. Tegen die uitspraak was het gemeentebestuur in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.

Deze uitspraak betekent niet dat drankketen in Nederland nu geen horecavergunningen meer nodig hebben. Voor elke keet zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een café of dat het gaat om een zogenoemde verlengde huiskamer, zoals in het geval van 'Keet de Blokhut'.

Lees hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201004854/1.