Prejudiciële vragen aan Europees Hof van Justitie over 'bijzonder ernstig misdrijf'

Gepubliceerd op 15 juni 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (15 juni 2022) in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vragen gaan over de uitleg van de Europese Kwalificatierichtlijn. Deze richtlijn biedt de mogelijkheid om een asielvergunning te weigeren of in te trekken vanwege een 'bijzonder ernstig misdrijf'. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten in welke gevallen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van deze mogelijkheid gebruik kan maken.

Achtergrond

Een Libische man heeft in Nederland asiel aangevraagd, omdat hij biseksueel is en daarom naar eigen zeggen gevaar loopt in Libië. Hoewel de staatssecretaris dat erkent, heeft hij besloten de vreemdeling geen asielvergunning te verlenen. De staatssecretaris ziet de man als gevaar voor de samenleving, omdat hij is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De vreemdeling heeft op één avond drie vrouwen aangerand en nog een poging gedaan bij een vierde vrouw. Hoewel de staatssecretaris de vreemdeling geen asiel heeft verleend, kan hij ook niet terug naar Libië, omdat vaststaat dat hij daar gevaar loopt.

Wat is een 'bijzonder ernstig misdrijf'?

Op grond van de Kwalificatierichtlijn kan een asielvergunning worden onthouden aan een vreemdeling die een 'bijzonder ernstig misdrijf' heeft gepleegd. Maar wat dat precies betekent, volgt niet duidelijk uit het Europees recht of de rechtspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. Ook wordt in de ene lidstaat van de Europese Unie voor hetzelfde misdrijf een hogere straf opgelegd dan in de andere lidstaat, terwijl de Europese Kwalificatierichtlijn in iedere lidstaat op dezelfde manier moet worden uitgelegd. Daarom vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof van Justitie om uit te leggen wanneer een misdrijf 'bijzonder ernstig' is.

Aansluiten bij prejudiciële vragen van Belgische Raad van State

De Belgische Raad van State heeft op 21 december 2021 ook prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de mogelijkheid die de Kwalificatierichtlijn biedt om een asielvergunning te weigeren of in te trekken wegens openbare-ordeproblemen. De vragen van de Belgische rechter gaan over de uitleg van het begrip 'gevaar voor de samenleving'. De Afdeling bestuursrechtspraak sluit zich aan bij de Belgische vragen, omdat deze gaan over dezelfde bepaling uit de Kwalificatierichtlijn en sterk samenhangen met de vragen over de uitleg van het begrip 'bijzonder ernstig misdrijf'.

Schorsing van de behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de verdere behandeling van de zaak in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voortzetten en uiteindelijk hierin definitief uitspraak doen.


Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met de prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg.