Livestream zitting voorlopige voorziening ‘Feyenoord City’ van de gemeente Rotterdam

Gepubliceerd op 4 mei 2021

Op dinsdag 11 mei 2021 om 11.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een rechtszitting de voorlopige voorziening die is gevraagd in de zaak over het stedenbouwkundig project Feyenoord City in Rotterdam. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Vanaf 10.55 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 11.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zitting gaat over het bestemmingsplan Feyenoord City dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Feyenoord City is een stedenbouwkundig project en omvat de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord aan de oevers van de Nieuwe Maas, de renovatie van de oude Kuip, de aanleg van een stadspark en de bouw van woningen. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor het nieuwe stadion met 63.000 zitplaatsen. Het nieuwe stadion moet naast voetbalstadion ook dienst doen als multifunctioneel gebouw. In totaal zijn er vijftien beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak ingediend tegen de diverse besluiten die zijn genomen om het gehele project te verwezenlijken. Stichting Vrienden van De Kuip en een groot aantal supporters van Feyenoord en drie bedrijven hadden ook een voorlopige voorziening ingediend. Hiermee vragen zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak de besluiten te schorsen om onomkeerbare gevolgen voor het gebied te voorkomen. Stichting Vrienden van De Kuip, de supporters en twee van de drie bedrijven hebben hun verzoek om voorlopige voorziening echter enkele dagen voor de rechtszitting ingetrokken. Alleen Daka Rotterdam Zuid B.V. heeft het verzoek gehandhaafd en vraagt om een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter.

Uitspraak nog niet op dinsdag 11 mei, deze volgt later

Het gaat dus om een voorlopige voorzieningsprocedure. Dat is een spoedprocedure. Een voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak behandelt deze zaak op een zitting, maar zal niet meteen dezelfde dag uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen enkele weken en is een voorlopige uitspraak. Later dit jaar behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenoemde bodemprocedure. Daarna volgt de definitieve uitspraak in deze zaak.


Zittingszaal bij de Raad van State

De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.