Groen licht voor nieuwe provinciale weg tussen Oosterhout en Dongen

Gepubliceerd op 25 november 2020

Het inpassingsplan ‘N629 Oosterhout - Dongen’ van provinciale staten van Noord-Brabant blijft in stand. De bezwaren tegen de nieuwe provinciale weg die de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar moet verbinden, zijn ongegrond. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (25 november 2020). Met de nieuwe N629 wil de provincie de problemen op de bestaande N629 oplossen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in Dongen verbeteren.

Nut en noodzaak

Tegen het bestemmingsplan waren onder meer Milieuvereniging Oosterhout en omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van de nieuwe weg. Maar uit onderzoeken blijkt dat de bestaande verkeersoverlast op de N629 verder zal toenemen door de komst van nieuwe woningen en het nieuwe bedrijventerrein in Dongen. Ook is de bestaande N629 niet verkeersveilig omdat er verhoudingsgewijs veel ongelukken gebeuren. Bovendien zal de leefbaarheid voor omwonenden met de komst van de nieuwe weg toenemen vanwege verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Provinciale staten hebben de nieuwe weg daarom nuttig en noodzakelijk kunnen achten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Natuur

Ook de regels in de provinciale Verordening ruimte over natuur staan niet in de weg aan de komst van de nieuwe N629. Hoewel de nieuwe weg het zogenoemde Natuur Netwerk Brabant zal doorsnijden, blijkt uit het inpassingsplan dat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Zo is sprake van een ‘groot openbaar belang’, omdat de nieuwe weg de verkeersproblemen op de bestaande N629 oplossen. Ook zijn er geen geschikte alternatieven; alle andere alternatieven zouden het Natuur Netwerk Brabant ook aantasten. Bovendien wordt de aantasting van natuur gecompenseerd door de aanleg van natuur in onder meer de Oranjepolder. Daarbij hebben provinciale staten zich gehouden aan de provinciale regels voor natuurcompensatie, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201809188/1.