Vier nieuwe staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 17 januari 2020

De ministerraad heeft op vrijdag 17 januari 2020 besloten vier nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning. Het gaat om mevrouw mr. B. Meijer, de heer mr. J.M.L. Niederer, mevrouw mr. J. Gundelach en mevrouw prof. dr. mr. drs. W. den Ouden.

In verband met het vertrek van enkele staatsraden was er binnen de Afdeling bestuursrechtspraak ruimte voor nieuwe staatsraden die hun bekwaamheid en deskundigheid hebben bewezen op het gebied van bestuur, bestuursrecht of (bestuurs)rechtspraak.

Bowine Meijer (1964) begint op 1 maart 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij zal worden ingezet in de Vreemdelingenkamer en in de Omgevingskamer. Bowine Meijer is op dit moment senior rechter bij de rechtbank Den Haag. Voor haar overstap naar de rechterlijke macht was zij advocaat op het gebied van het bestuursrecht.

Jacques Niederer (1960) versterkt ook op 1 maart 2020 de Afdeling bestuursrechtspraak, waar hij zal worden ingezet in de Omgevingskamer en in de Algemene kamer. Hij is momenteel waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven. Tot 1 oktober 2019 was hij burgemeester van de gemeente Roosendaal.

Jade Gundelach (1978) treedt met ingang van 1 juni 2020 in dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij gaat deel uitmaken van de Omgevingskamer en in de Algemene kamer. Jade Gundelach is nu advocaat in Almelo op het gebied van het bestuursrecht.

Willemien den Ouden (1971) begint op 1 september 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak, waar zij zal worden ingezet in de Omgevingskamer en in de Algemene kamer. Willemien den Ouden is op dit moment hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden en tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht. Zij rondt in Leiden eerst het academisch jaar af.