Drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling advisering

Gepubliceerd op 31 augustus 2018

De heer mr. F.H.G. de Grave, mevrouw ir. M.B. Vos en de heer mr. G.J.H. Houtzagers worden staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. In de ministerraad van vrijdag 31 augustus 2018 heeft het kabinet besloten om hen voor benoeming voor te dragen.

Frank de Grave (1955) versterkt al met ingang van maandag 3 september de Afdeling advisering. Hij is vanaf 2011 lid van de Eerste Kamer voor de VVD geweest en tot 1 juli 2018 voorzitter van de coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De Grave was minister van Defensie in het kabinet-Kok II (1998-2002) en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Kok I (1996-1998). Hij is vanaf 1982 diverse periodes lid van de Tweede Kamer geweest. Frank de Grave studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Marijke Vos (1957) treedt met ingang van 1 oktober toe tot de Afdeling advisering. Zij is vanaf 2011 lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks geweest. Van 2006 tot 2010 was Marijke Vos wethouder van Amsterdam. Daarvoor was zij lid van de Tweede Kamer en voorzitter van het partijbestuur van GroenLinks. Marijke Vos studeerde Biologie aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen.

Bert-Jan Houtzagers (1958) wordt op 1 januari 2019 staatsraad bij de Afdeling advisering. Hij is sinds 1985 advocaat bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. In 1993 werd hij partner. Sinds april 1999 is Bert-Jan Houtzagers landsadvocaat. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.