Maria van der Sluijs-Plantz wordt staatsraad voor Sint Maarten

Gepubliceerd op 24 augustus 2018

De rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 24 augustus 2018, besloten om mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz bij Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Zij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Sint Maarten.

Loopbaan

Maria van der Sluijs-Plantz (1955) studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Van 1995 tot 2013 werkte zij bij de TMF Group. Onder haar leiding als CEO kreeg de onderneming vestigingen in 80 landen. Sinds 2015 is Maria van der Sluijs-Plantz lid van het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten. In oktober treedt ze in dienst bij de Raad van State van het Koninkrijk.

Afdeling advisering van het Koninkrijk

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.