Expertisekring Klimaat


Om het klimaatbeleid van de regering goed te kunnen beoordelen, wil de Afdeling advisering een beroep kunnen doen op externe deskundigen die een bijzondere expertise hebben op het vakgebied.

Samenstelling

Daarvoor heeft de vice-president van de Raad van State in september 2019 een Expertisekring Klimaat ingesteld. Deze expertisekring bestaat uit:

dr. H.C. (Heleen) de Coninck

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

prof. dr. D.P. (Daan) van Soest

prof. dr. H. (Harmen) Verbruggen

De benoeming van deze externe deskundigen geldt tot 1 januari 2022. Zij kunnen daarna worden herbenoemd.

Achtergrond

Op grond van de Wet op de Raad van State en de Regeling van werkzaamheden van de Afdeling advisering moet de Afdeling advisering in bepaalde gevallen een beroep kunnen doen op externe deskundigen. Zij kan daarvoor een expertisekring instellen.