Beschouwingen


De Afdeling advisering toetst of de regering met het vijfjaarlijkse Klimaatplan, de tweejaarlijkse Voortgangsrapportage en de jaarlijkse Klimaatnota kan voldoen aan de doelstellingen die de Klimaatwet stelt.

Be­schou­wing Kli­maat­no­ta 2023

Donderdag 26 oktober 2023

Beschouwing Klimaatnota 2022

Dinsdag 20 september 2022

Beschouwing Klimaatnota 2021

Donderdag 28 oktober 2021

Beschouwing Klimaatnota 2020

Vrijdag 30 oktober 2020

Beschouwing Klimaatplan 2019

Maandag 25 november 2019